EMS ve EMA Nedir?

AmpliTrain; içerisinde iki sistem barındırır. EMS ve EMA.

EMS; elektrikli kas stimülasyonu – EMA; elektrikli kas aktivasyonu demektir.

Temel olarak her iki durumda da söz konusu olan, akım ile kas yoğunluğu üzerine etki etmektir. Bunu uyarı akımı (yani düşük frekanslı akım) ile yaptığımızda geleneksel olarak EMS olarak adlandırırız. Burada motor sinirler uyarılır ve böylece kaslarda kasılma neden olur.

Yüksek değerde orta frekans akımı kullanıldığında tercihen EMA’dan bahsedilir. (Teknik olarak daha masraflıdır ve bu nedenle diğer cihazlarda çok yaygın değildir) Orta frekanslı akım kas hücrelerinin fizyolojik olarak aktive edilmesine izin verir ve bu şekilde sinirlere hasar vermeden kasılmasına yol açar.Böylece EMS sistemden farklı olarak; Hücre aktivasyonu, derin etki ve hacim etkisi ortaya çıkarır.

AmpliTrain® EMA cihazı tıbbi ürün ruhsatına sahiptir.

Hacim Etkisi
e1
AmpliTrain® diğer ‘tüm vücut EMS sistemleri’ne kıyasla daha az sayıda elektrot çiftine (çıkışına) ihtiyaç duyar. Tüm doku türlerinden sağlanan akım geçişinin aktivasyonu ile geniş bir alan üzerinde etki sağlanır. Örneğin iki kol elektrotu tüm üst bedende yer alan kaslarda kasılma sağlamak ve akımın geçtiği dokularda vücut hücrelerini aktive etmek için yeterli olur.
Hücre Aktivasyonu
e2
AmpliTrain® akımı, modüle edilmiş orta frekans, pek çok doku içinden geçer (özellikle cilt, kas, yağ) ve ilgili hücreleri aktive eder. Bunun anlamı ise akımın hücreleri tam olarak hücrelerin bölünme aşamasına benzer bir duruma getirmesidir. Bu hücreler tamamen ‘canlı’ olup metabolizma hızı artırılmıştır, besin maddeleri hücreler tarafından daha absorbe edilir ve yine atık maddeler de daha hızlı atılabilir.
Derinlik Etkisi
e3EMA yani Orta frekanslı AmpliTrain® akımı vücudun derinliklerine saf sinyaller aktarma özelliğine sahiptir, bu şekilde derinlerde yer alan motor sinirlerine ulaşılır veya doğrudan kaslarda bir kasılma oluşturulur. Bilimsel olarak modüle edilmiş orta frekansın “kısmi fizyolojik” etkilerinden bahsedilmektedir. Bu şekilde daha fazla kas grubuna erişilir ve EMS uygulamasına kıyasla daha geniş bir kas tabakası uyarılmış olur.

In all

Last, ensure you get a great research paper topic that’ll be

The most frequent mistakes people make when writing an essay is to include too much info or to write that the article is essential.

easy to compose.

honesty, the solution isn’t so easy.